โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2

  หมู่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 035-261-124 โทรสาร 035-261-124

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง

Copyright © 2019. All Rights Reserved. Version 3.9.11